Praktiskt A-Ö

Här hittar du praktisk information om BRF Asken 1.  Kontakta styrelsen om du inte hittar det du söker!

Andrahandsuthyrning

 • Tillstånd till andrahandsuthyrning ska sökas från föreningens styrelse
 • Styrelsen följer Hyresnämndens praxis (se www.hyresnamnden.se för vidare information)
 • Ansökan om andrahandsuthyrning bör göras på Fastighetsägarnas blankett 1051 (se www.fastighetsagarna.se för vidare information)

Att bo i bostadsrätt

 • Boende i bostadsrätt innebär att man förfogar över den lägenhet man köpt.
 • Det innebär också medlemskap i den bostadsrättförening till vilken lägenheten hör. Detta medlemskap medför rättigheter, skyldigheter och möjligheter för medlemmarna, vilka framgår av de stadgar och ordningsregler som hör till föreningen.
 • Att bo i bostadsrätt medför också att samtliga lägenhetsinnehavare delar på de intäkter och kostnader föreningen har. Vi betalar således inte hyra för våra lägenheter utan en årsavgift vilken delas i 2 halvårsbetalningar. Årsavgiften står i förhållande till lägenhetens andelstal i föreningen.
 • Förutom årsavgiften förväntas man bidra till föreningens administration och drift genom att ställa upp som förtroendevald i antingen styrelsen eller valberedningen, eller genom att aktivt se efter föreningens fastighet (tex genom att delta på städdagar mm).
 • Alla som vill och kan hjälpa till får gärna höra av sig till föreningen styrelse eller valberedning

Autogiro

 • Föreningen kan i dagsläget inte erbjuda autogiro

Avgift

 • Senaste ändring: 2018
 • Planerade höjningar/sänkningar: Inga

Brandskydd

 • Styrelsen genomför regelbundna brandskyddsronder
 • Det är upp till varje lägenhetsinnehavare att se till att brandvarnare finns installerade
 • Högst upp i varje trapphus finns en brandsläckare
 • På vindarna finns brandvarnare installerade
 • Vänligen se till att inga hinder (barnvagnar, dörrmattor, byggskräp mm) finns i trapphusen eller på vinden

Brf Asken 1

 • Kortfakta om föreningen finns under flik
 • Föreningen bildades 1986
 • En äkta bostadsrättsförning
 • En fastighet
 • Organisationsnummer: 716419-7308

Cykel- och barnvagnsrum

 • I källaren finns rum för cyklar och till vänster i entrén ett för barnvagnar.

Eldstad

 • Ett mindre antal lägenheter har fungerande eldstäder
 • Föreningen ansvarar för att sotning och kontroll enligt MSBFS 2014:6 §9

Föreningsstämma

 • Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ
 • Samtliga bostadsrätter har en röst oavsett antal medlemmar i bostadsrätten
 • Varje medlem kan endast ha en röst (även om man äger fler än en bostadsrätt)
 • Kallelse delas ut 4 veckor innan stämman
 • Stämman hålls under mars – april
 • Styrelsen informerar hur motioner till stämman skall lämnas in

Förråd

 • Till varje lägenhet hör både ett vinds och ett källarförråd

Försäkring

 • Samtliga medlemmar ska enligt föreningens stadgar teckna en hemförsäkring

Förvaltning

 • Ekonomi: Styrelsen
 • Överlåtelser & pantförskrivningar: Styrelsen
 • Teknisk förvaltning: Styrelsen

Grillar och uteplatser

 • Föreningen har en uteplats på gården. Sittdynor finns i garaget
 • En gemensam grill finns. Undvika att grilla nära huset så att inte lukt och rök tränger in i grannens lägenhet.

Hiss

 • Två hissar finns, en i respektive trapphus

Felanmälan / klagomål

 • Alla felanmälningar eller klagomål lämnas skriftligen till föreningens brevlåda, e-post eller muntligt till någon i styrelsen
 • Anonyma klagomål lämnas utan åtgärd

Lägenhetsfördelning?

 • Se medlemsförteckningen

Lägenhetsnummer

 • Föreningen använder en egen lägenhetsnumrering från 1 – 30
 • Boverkets numrering används inte i föreningens administration

Ohyra

 • Föreningen anlitar Anticimex för hantering av ohyra
 • Hör av dig till styrelsen direkt vid misstanke om ohyra så att eventuell spridning kan stoppas

Ordningsregler

 • Tider
  • Renoveringarsarbeten kan utföras varje dag mellan 08 och 20. Informera dina grannar i förväg.
  • Tvättstugan kan användas varje dag mellan 07 och 22.
 • Inga privata saker får ställas i gemensamma utrymmen. Detta inkluderar barnvagnar, byggskräp mm i trapphusen.

Pantsättningsavgift?

 • Nej

Parkering

 • Gatuparkering på stadens mark, avgift enligt skyltning
 • I grannhuset finns garage Asken som administreras av Q-park.

Renovering

 • Föreningen har en tillåtande policy när det gäller lägenhetsanpassningar.
 • Bygganmälan krävs för de renoveringar som innebär ändring i bärande konstruktion, ventilation, vatten och avlopp eller dylika åtgärder.
 • Åtgärder som flytt av icke bärande vägg, tapetsering, ommålning, nya golv eller slipning av golv, byte av vitvaror i badrummet mm kräver inget tillstånd från styrelsen.
 • Kontakta styrelsen för mer information

Ritningar

 • Föreningen har ritningar från 1987 på samtliga lägenheter och våningsplan
 • Kontakta styrelsen för att få en kopia av din lägenhet. Notera att lägenhetsanpassningar som gjorts senare än datum ovan inte finns inkluderade
 • I ritningarna framgår VA-stammarnas placering

Skadedjur

 • Vid problem med skadedjur, kontakta styrelsen omgående
 • Föreningen anlitar Anticimex för hantering av skadedjur

Sophantering

 • Hushållssopor slängs i sopkärlet på gården.
 • Sopsortering med ”gröna” påsar tillämpas i föreningen, dessa finns att hämta i garaget.
 • Kärl för återvinning av tidningar finns på gården.
 • För övriga fraktioner hänvisar vi till kommunens återvinningsstationer
 • Föreningen har inget grovsoprum.

Städdag

 • Två gånger per år, vårstädning och höststädning

Städning

 • Föreningen anlitar extern entreprenör för städning av trapphusen
 • Samtliga trapphus städas en gång per vecka.

Tvättstuga

 • Föreningens gemensamma tvättstuga ligger i källaren.
 • Två bokningsbara tider finns varje dag (7-14 och 14-22)
 • Tvättid som inte tagits i anspråk inom 30 minuter anses förlorad och kan användas av andra
 • Bokning sker på lista utanför tvättstugan, endast ett pass åt gången kan bokas
 • Utrustning: 2 normala + 1 liten tvättmaskin, 1 torktumlare, 1 torkskåp, 1 kallmangel och torkrum.

Underhåll

 • Se separat dokument

Överlåtelse

 • Styrelsen strävar till att handlägga överlåtelser och medlemsansökan snarast, men ibland tar det tid. Räkna med fyra veckor.
 • En kreditupplysning tas i samband med medlemsansökningar