[e]Gain senaste nytt!

[e]Gain senaste nytt!

”Värmestyrning – Information till medlemmar

Tidigare reglerades värmen i vår fastighet enbart med hjälp av den aktuella utetemperaturen. Under vecka 2-3 kommer vi att få ett system som arbetar med framförhållning och som är självlärande. Framförhållningen består av att systemet använder väderprognoser för att i tid ställa om sig vid temperaturomslag så vi slipper eftersläpningar i uppvärmningen och avkylningen då en fastighet lagrar energi i byggnaden. Systemet lär sig över tid hur just våran fastighet fungerar i detta avseende.

Små givare kommer att sättas i alla lägenheter som skickar data om aktuell innetemperatur och luftfuktighet. Vi kommer således att behöva komma in och sätta dessa på plats vid tillfälle, alternativt monterar ni dessa själva och Styrelsen registrerar enheten. Mer information om denna enhet står att läsa i manualen nedan.

Måltemperaturen, det vill säga den temperatur som systemet strävar efter, erhålls genom att vrida upp elementen för maximal värme. Om elementen vrids ned, så erhålls en temperatur under måltemperaturen för lägenheten. 

Syftet med systemet är alltså att få en jämnare inomhustemperatur och samtidigt spara energi i storleksordningen 10-15 %. Kostnaden för fjärrvärme är i dagsläget föreningens enskilt största utgiftspost.

Systemet kommer från företaget eGain. Den intresserade kan läsa mer på deras webbsida via bifogad länk.

Sense_manual_SE_20170420 (1)

http://www.egain.se

Styrelsen // Dennis Henningsson

1 Comment

Post A Comment