Author: Styrelsen

Kära medlemmar, nu finns dokumentet med uppdaterade föreningsstadgar upplagt på hemsidan. Ni kan öppna dokumentet genom att klicka här, eller besöka sidan "DOKUMENT" under rubriken "FÖR MEDLEMMAR" längst upp till höger....

I och med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 Maj 2018, så har styrelsen valt att för tillfället ta bort medlemslistan från hemsidan. Det går bra att vända sig till någon i styrelsen om man vill ha medlemmarnas telefonnummer så får man det i pappersformat i stället....

Nu finns årsmötesprotokollet för 2018 upplagt. Klicka här. Glöm ej att titta in på sidan http://asken1.se/for-medlemmar/dokument/ med jämna mellanrum, där bl.a. nya styrelseprotokoll kommer upp månadsvis....

”Värmestyrning - Information till medlemmar Tidigare reglerades värmen i vår fastighet enbart med hjälp av den aktuella utetemperaturen. Under vecka 2-3 kommer vi att få ett system som arbetar med framförhållning och som är självlärande. Framförhållningen består av att systemet använder väderprognoser för att i tid ställa om sig vid temperaturomslag så vi slipper eftersläpningar i uppvärmningen och avkylningen då en fastighet lagrar energi i byggnaden. Systemet lär sig över tid hur just våran fastighet fungerar i detta avseende. Små givare kommer att sättas i alla lägenheter som skickar data om aktuell innetemperatur och luftfuktighet. Vi kommer således att behöva komma in och sätta dessa på plats vid tillfälle, alternativt monterar ni dessa själva och Styrelsen registrerar enheten. Mer information om denna enhet står att läsa i manualen nedan. Måltemperaturen, det vill säga den temperatur som systemet strävar efter, erhålls genom att vrida upp elementen för maximal värme. Om elementen vrids ned, så erhålls en temperatur under måltemperaturen för lägenheten.  Syftet med systemet är alltså att få en jämnare inomhustemperatur och samtidigt spara energi i storleksordningen 10-15 %. Kostnaden för fjärrvärme är i dagsläget föreningens enskilt största utgiftspost. Systemet kommer från företaget eGain. Den intresserade kan läsa mer på deras webbsida via bifogad länk. Sense_manual_SE_20170420 (1) http://www.egain.se Styrelsen // Dennis Henningsson...

Då en av våra riktigt gamla låscylindrar i en av källardörrarna gett upp, kommer nu alla cylindrar av samma typ att bytas ut mot nya med samma nyckel som till porten. Arbetet med att byta dessa beräknas vara klart i mitten på denna vecka. // Styrelsen...

Nu i veckan med start imorgon tisdag den 28 november kommer två olika alternativ till design och färgsättning att målas upp på kortväggarna bredvid hissarna. När detta är klart kommer vi att sätta upp en lista i trappen där man kan rösta på sin favorit. Listan kommer att sitta uppe en vecka, därefter målas hela trapphuset om enligt det förslag som flest medlemmar röstat på. Även källaren samt alla ståldörrar kommer att målas, detta gäller även hissdörrarnas in och utsida. Entreprenören som kommer att utföra arbetet heter D. Höglunds Måleri & Dekoration AB, för de som är intresserade finns information om företaget här: http://hoglundsmaleri.se/ Information om tidplan mm. kommer att sättas upp i trappen och löpande uppdateras även här på hemsidan. // Styrelsen...

  Söndagen den 10 december klockan 15.00 anordnas en sammankomst i huset där föreningen bjuder på glögg. Vi träffas i trapphuset på markplan för att mingla och diskutera diverse stora och några mindre frågor. Viktigast av allt är att vi träffas och har trevligt. Ingen föranmälan krävs, det är bara att dyka upp!...